Ronde animated Zwaan
 

3: Kennismaking HTML-Kit, HTML-codes en tekst-attributen.

Eerste kennismaking met HTML-Kit

Ik ga ervanuit dat HTML-Kit inmiddels is ge´nstalleerd en dat je het advies om de Action Bar [Favorites] te 'customizen' hebt opgevolgd.
Ps. Iconen met rechts een klein, zwart, naar beneden wijzend driehoekje ( ) open je door op dat driekhoekje te klikken; er opent dan een submenu.


Je hebt nu een 'maagdelijk' wit tabblad voor je met alleen een menu-, iconen- en actionbar. Open in de iconenbar het icoon voor Nieuw (meest linkse met ( )) en kies voor New Document.
Dit is dan alles dat je te zien krijgt:

Eerste pagina

Belangrijk is, dat je van de eerste 7 regels (<!DOCTYPE HTML PUBLIC etc..> t/m <body> afblijft en ook de laatste 2 regels </body> en </html> intact laat. Elke poging om HTML-codes en/of tekstattributen te maken moet dus binnen de regels <body> en </body> plaatsvinden. Geef tussen beide codes een tiental [Enters] (via toetsenbord) om ruimte voor je eigen creaties te maken.

HTML-Kenmerken

Bepaalde opmaakonderdelen, zoals [ENTER]; (soms) spatie(s); Tabs; speciale en diakritische (accenten) tekens etc. worden in HTML anders ingevoerd.


In deze handleiding worden HTML-codes en Tekstopmaak-codes gebruikt. Om deze te onderscheiden van 'gewone' tekst worden HTML-codes als vetgedrukte blauwe tekens weergegeven en tekstcodes als vetgedrukte grijze tekens weergegeven. Zo worden ze ook in HTML-Kit afgebeeld

Stel je wilt bijvoorbeeld onderstaande tekst opnemen in een HTML-document:


Een HTML-editor gaat anders om met bepaalde teksteigenschappen:

Een [Enter] wordt bijvoorbeeld als een bepaalde code br aan het einde van een regel opgevoerd.
Een serie spaties    moet je ook met speciale codes opvoeren.
TAB: een tab is ook meer dan het indrukken van de TAB-toets op je toetsenbord.


Als je deze tekst invoert zoals in een tekstverwerker (met 'gewoon' gebruik van [enter], [tab] en [spaties], krijg je dit te zien:


Een HTML-editor gaat anders om met bepaalde teksteigenschappen: Een [Enter] wordt bijvoorbeeld als een bepaalde code br aan het einde van een regel opgevoerd. Een serie spaties moet je ook met speciale codes opvoeren. TAB: een tab is ook meer dan het indrukken van de TAB-toets op je toetsenbord.

Je zult dus de tekst (handmatig of via een automatische functie in een HTML-teksteditor) als volgt moeten ingeven (waarbij HTML-elementen en tekstopmaak als 'gewone' standaardtekst via het toetsenbord worden ingevoerd, maar daarna automatisch hun juiste kleur krijgen; je weet dan dat de code correct is (of in elk geval een HTML-element is) Aan het einde van een regel kun je ook gewoon een enter geven; een [Enter] in HTML is eigenlijk alleen een visueel hulpmiddel; het scheidt twee regels alleen visueel van elkaar en geeft een overzichtelijker beeld van een tekst. Combineer dan ook altijd een <br> code met een (toetsenbord) [Enter].
Deze toetsenbord [Enter]'s worden in onderstaande tekst weergegeven als [Enter] en worden dus niet als tekens ingevoerd, maar geven alleen een druk op de [Enter]-toets aan.


Een HTML-editor gaat anders om met bepaalde teksteigenschappen:<br><br> [Enter]
Een [Enter] wordt bijvoorbeeld als een bepaalde code br aan het einde van een regel opgevoerd.<br> [Enter]
Een serie spaties&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;moet je ook met speciale codes opvoeren.<br> [Enter]
TAB:&emsp;een tab is ook meer dan het indrukken van de TAB-toets op je toetsenbord.<br> [Enter]


Als je deze tekst zo invoert, krijg je hem te zien zoals in het bovenste voorbeeld.
Een groot aantal veel gebruikte tekstcodes (iconen, tekens, diakritische (=accenten) tekens etc.) zijn verzameld in een handig document, dat te vinden is via https://www.wikiwand.com/nl/Lijst_van_HTML-entiteiten.
Alle codes worden zonder hoofdletters ingevoerd en moeten worden voorafgegaan door een & en worden afgesloten met een ;. De meest gebruikte en belangrijkste zijn:NAAM SYMBOOL OMSCHRIJVING OPMERKING ACCENTEN
amp & Ampersand (en-teken)

Accenten kunnen met behulp van het toetsenbord worden ingevoerd.
De 4 (+ 1) (Nederlandse) accenten zijn:

 • Accent Grave [ à ò ]
 • Accent Aigu [ é á ]
 • Accent circumflex [ û î ]
 • Umlaut [ ü ö ]
 • Cedille [ ç Ç ], een accent bij letters c/C

Sommige HTML-toepassingen kunnen echter niet correct omgaan met de via het toestenbord ingegeven accenten. In plaats van een letter met accent zie je dan de zin "Dit is één van de oorzaken in BELGIË van..." verschijnen als: "Dit is één van de oorzaken in BELGIÃ< van...".
Dit gebeurt vaak in oudere browsers of in documenten die met een vroege versie van HTML zijn gemaakt. En je wilt natuurlijk niet dat gebruikers jouw pagina met deze rare tekens onder ogen krijgen.
Niet iedereen beschikt namelijk op al haar of zijn apparaten over de nieuwste software.
Dit is op te lossen door letters met een accent (meestal klinkers) samen met een HTML-code te gebruiken. Het is even wat meer werk, maar je pagina ziet er dan altijd uit zoals je hem hebt ontworpen.

Je gebruikt de accentencodes, waarbij je na de & direct de letter (hoofdletter of kleine letter) toevoegt, waarop het accent betrekking heeft, gevolgd door de accentcode en een ; (de grijze kleur hieronder is alleen ter ondersteuning van de code toegevoegd), dus:

 • á wordt als &aacute; ingevoerd
 • ò wordt als &ograve; ingevoerd
 • û wordt als &ucirc; ingevoerd
 • ë wordt als &euml; ingevoerd
 • ç of Ç wordt als &ccedil; of &Ccedil; ingevoerd
 • É wordt als &Eacute; ingevoerd
 • ñ wordt als &ntilde; ingevoerd

Op deze wijze kunnen bij klinkers ( a - e - i - o - u - y ) op zowel hoofdletters als kleine letters accenten toegevoegd worden.


nbsp   Spatie (links niet zichtbaar)
sect § Paragraafteken
uml ¨ Umlaut - zie opmerking hiernaast
plusmn ± plusminus
sup1
sup2
sup3
¹
²
³
Superscript. Superscript kan ook verkregen worden door HTML-codes <sup> en </sup>; hetzelfde geldt voor de code voor subscript: bijvoorbeeld: H2O = H<sub>2</sub>O
acute ´ Accent aigu - zie opmerking hiernaast
cedil ¸ Cedille (alleen bij gebruik letter c (ç)
frac14
frac12
frac34
¼
½
¾
Meest gebruikte breuken
grave à Accent grave - zie opmerking hiernaast
circ ˆ Accent circumflex - zie opmerking hiernaast
divide ÷ Deelteken
fnof ƒ Guldensteken
emsp TAB of brede spatie (links niet zichtbaar)
dagger Obelisk of kruisteken (overleden)
permil Promillage
euro Euroteken
pound £ Pond-teken
spades Schoppen (kaartsymbool)
clubs Klaveren (kaartsymbool)
hearts Harten (kaartsymbool)
diams Ruiten (kaartsymbool)

Ps. Bij het gebruik van tekstopmaak-Elementen wordt een tekst waarop dat element betrekking heeft altijd gestart met een begincode, bijvoorbeeld <b> en afgesloten met een eindcode, in dit geval </b>; de eindcode is gelijk aan de begincode, maar wordt voorafgegaan door een slash ( / ). Alleen tekst tussen een begin- en eindcode van een HTML-element zal voldoen aan de in de code aangegeven opdracht. De codes <b> en </b> maken de tekst tussen de codes vet.


Als alle opgemaakte tekst geheel naar verwachting is, kun je deze (vanuit tabblad Editor) kopiëren en in het betreffende Geneanet-veld plakken. Controleer wel of het resultaat in Geneanet overeenstemt met de Preview in HTML-Kit. Als dat zo is, hoef je het 'origineel' in HTML-Kit niet langer te bewaren.

Heb je op- of aanmerkingen, aanvullingen, correcties? Laat het me weten via een mailtje (klik >>) stuur mail Alle reacties worden beantwoord!

Zwemmende Zwaan

Laatst geactualiseerd: 21 februari 2021

Dickduck 2019