Ronde animated Zwaan
 

5: Gebruik van koppen en maken van (on)genummerde lijsten

Gebruik van (hoofdstuk)koppen in Geneanet

Binnen de daarvoor in aanmerking komende velden van Geneanet kunnen hoofdstuk- of tussenkoppen gebruikt worden. Zeker wanneer je lange stukken aanvullende tekst in een notitieveld opneemt, zal het gebruik van tussenkoppen zorgen voor een wat rustiger beeld.
Door de inrichting van de Geneanet site is het beperkt mogelijk om invloed uit te oefenen op de stijl van deze koppen. Ik beperk met tot het aangeven hoe je deze koppen in je tekst kunt opnemen.

Aantal en soorten koppen

In principe is er een onbeperkt aantal koppen, maar in de praktijk zul je er slechts 3 gebruiken: h2 (kop 2); h3 (kop 3) en h4 (kop 4). Bedenk wel, dat hoe meer verschillende koppen je gebruikt, des te onrustiger de tekst wordt. Ik beperk me zelf tot maximaal 2 soorten (h3 en h4) per notitieveld.
Koppen zijn elementen, dus ze bestaan uit een begin- en een eindtag (<h3> en </h3> bepalen een kop 3 etc.). In een notitieveld van Geneanet zien de koppen er (met de standaard opmaak van Geneanet) er als onderstaand uit; links zoals het er in HTML-Kit (preview) uitziet en rechts zoals het er uiteindelijk in Geneanet uitziet (waarbij de tussengevoegde tekst de standaard tekstopmaak van HTML-Kit resp. Geneanet heeft):


Kop in HTML-Kit Kop in HTML-Kit

De extra lijnen achter de koppen 1 en 2 worden automatisch door Geneanet toegevoegd
en zijn onverbrekelijk aan deze opmaak verbonden.


Om koppen toe te voegen, voer je eerst de tekst in en selecteer je deze. Via [Favorites] icoon HTML TagWizard (open via driehoekje) selecteer je de gewenste kop (h2, h3 of h4).Maken van lijsten en opsommingen

Opsommingen worden gebruikt om een aantal bij elkaar horende tekstonderdelen netjes geordend onder elkaar weer te geven. Je kunt dit ook bereiken met tabs en enters, maar dan zal een 2e regel van een item weer aan de linkermarge beginnen, waardoor het effect verloren gaat. Om dit op te lossen zijn de opsommingscodes (soms ook wel 'bullits' genoemd, in HTML in het leven geroepen.

Soorten lijsten/opsommingen

Er is sprake van 2 soorten: Genummerde en Ongenummerde Lijsten. Bij genummerde lijsten wordt een (door de gebruiker zelf bepaalde) nummering toegepast (1-2-3-4, a-b-c-d, A-B-C-D, I-II-II-IV etc.). Bij een ongenummerde lijst kunnen de items worden voorafgegaan door een disc (bullit), een square (vierkantje) of een circle (open rondje).

Lijsten invoeren

Opsommingen maak je door bepaalde 'bullits' of een volgnummer vóór de opsomming (zoals onderstaand) te maken.
Stel, je vindt bij een echtpaar een aantal kinderen, die je niet als aparte records wilt opnemen, maar wel wilt noemen. In dat geval kun je deze kinderen het beste opnemen in het notitieveld Aantekeningen bij partner toevoegen of partnerschap bewerken. Dan komen deze kinderen bij zowel de man als bij de vrouw op de fiche terecht.
Op te nemen in het aantekening-veld:

Joseph Willem van der Fiche en Wilhelmina Record kregen 6 kinderen:
 1. Joseph Willem van der Fiche (1825-1895);
 2. Wilhelmina van der Fiche (1826-1827);
 3. Wilhelmina van der Fiche (1829-1943);
 4. Willem Johannes Maria van der Fiche (1830-1987);
 5. Hendrika Willempje van der Fiche (1833-1923);
 6. Willempje Josepha van der Fiche (1834-1936).

Volg onderstaande stappen (kinderen van ouders worden in het algemeen als opsomming van arabische cijfers (1-2-3) voorzien):
 1. Geef een paar [Enter's] tussen <Body> en </Body> om 'ruimte' te maken; je 'werkt' tussen beide tags.
 2. Typ de eerste regel (naam ouders etc.) en maak de namen vet. Eindig met een [enter]
 3. Typ een < deze wordt vanzelf blauw en een pop-up opent zich
 4. Zoek de tag ol, of typ 'ol' in (als pop-up is geopend) en geef Enter (niet als volgende regel, maar als bevestiging van de tags); er staat nu <ol></ol>, de begin- en eindtag van de ordered list
 5. Plaats de cursor achter de l van de begintag en geef een spatie; in de pop-up zoek je het element type en klikt op [Enter]; achter 'ol' verschijnt de toevoeging 'type=" " '
 6. Tussen beide aanhalingstekens type je het cijfer 1, aangevende dat je een arabische telling wilt. Wil je een Romeinse telling (I - II - III - IV), dan typ je daar een hoofdletter i (I) in. het ingevoerde cijfer krijgt een groene kleur.
 7. Geef een paar [Enter's] tussen <ol type="1"> en </ol> om 'ruimte' te maken; je 'werkt' tussen beide tags.
 8. Typ een < deze wordt vanzelf blauw en een pop-up opent zich
 9. Zoek de tag li, of typ 'li' in (als pop-up is geopend) en geef Enter (niet als volgende regel, maar als bevestiging van de tags); er staat nu <li></li>, de begin- en eindtag van de listing
 10. Vermeld tussen de begin- en eindtag de gegevens van het eerste kind en maak de voornamen vet. Geef aan het einde van de regel (ná de eindtag </li> een [Enter]
 11. Herhaal de punten 7 t/m 9 voor de overige 5 kinderen om ook hen in de lijst op te voeren.
 12. Wissel regelmatig tussen de (onderin) tabbladen Editor en Preview om het resultaat te zien. Let ook op juist gebruik van hoofd- en kleine letters, interpunctie en HTML-codes, omdat elke typefout tot rare uitkomsten leidt
Het maken van een ongeordende lijst werkt vrijwel hetzelfde: in plaats van de tags <ol></ol> gebruik je de tags <ul></ul> en bij "type" kies je uit de 3 genoemde types.

'Geneste' lijsten maken

Een geneste lijst is feitelijk het opnemen van extra opsommingen binnen 1 lijst. Op een bepaald punt wordt de opsomming uitgebreid met een extra opsomming van éé van de items binnen de bestaande opsomming. Om e.e.a. duidelijk te maken: een genest' lijst ziet er als volgt uit (uitgaande van het vorige voorbeeld). Hierbij wordt bij kind 4 een extra opsomming (diens kinderen) gemaakt.

Joseph Willem van der Fiche en Wilhelmina Record kregen 6 kinderen:
 1. Joseph Willem van der Fiche (1825-1895);
 2. Wilhelmina van der Fiche (1826-1827);
 3. Wilhelmina van der Fiche (1829-1943);
 4. Willem Johannes Maria van der Fiche (1830-1887), gehuwd met Jannetie Komterbij (1835-1902);
  Kinderen:
  1. Johannes Wilhelmus Maria van der Fiche (1856-????);
  2. Margaretha Josephina van der Fiche (1858-1924);
 5. Hendrika Willempje van der Fiche (1833-1923);
 6. Willempje Josepha van der Fiche (1834-1936).

Hoe lossen we dit 'netjes' op?

Hiermee is ook een 'geneste' listing gemaakt.


Als alle opgemaakte tekst geheel naar verwachting is, kun je deze (vanuit tabblad Editor) kopiëren en in het betreffende Geneanet-veld plakken. Controleer wel of het resultaat in Geneanet overeenstemt met de Preview in HTML-Kit. Als dat zo is, hoef je het 'origineel' in HTML-Kit niet langer te bewaren.

Heb je op- of aanmerkingen, aanvullingen, correcties? Laat het me weten via een mailtje (klik >>) stuur mail Alle reacties worden beantwoord!

Zwemmende Zwaan

Laatst geactualiseerd: 21 februari 2021

Dickduck 2019