Ronde animated Zwaan
 

7: Foto's en akten toevoegen

In Geneanet kun je op verschillende manieren een foto, document, akte of illustratie toevoegen Hierna te noemen document:

 1. Via menukeuze Bewerken - Verbinden met een gemeenschappelijk project - Een akte toevoegen

 2. Via menukeuze Bewerken - Een media bestand toevoegen - Een portret toevoegen

 3. Via menukeuze Bewerken - Een media bestand toevoegen - Een foto / een document toevoegen

 4. Via het veld Aantekeningen in het persoons bewerkings scherm (Wijzigen van deze persoon [loepje] of Bewerken - Persoon bewerken)

Natuurlijk moet dit document wel beschikbaar en opgeslagen zijn op een (harde) schijf of ander opslagmedium (CD/USB/Card etc.)
Hieronder wordt uitgelegd hoe je een document op één van deze manieren aan Geneanet kunt toevoegen.
Onderschat niet het belang van deze toevoegingen; het maakt je site aantrekkelijk voor bezoekers en in sommige gevallen is het plaatsen van een akte een aanvullend bewijs dat de door jou opgevoerde gegevens correct zijn en door bronnen worden gestaafd. Anderzijds is het voor jouzelf en je directe familieleden vaak ook mooi, dat op deze wijze foto's voor voorouders bewaard zijn gebleven. Uit eigen ervaring weet ik dat er geen maximum is aan het aantal te uploaden documenten. Ik heb er zelf al probleemloos een kleine 7.000 (zeven duizend) toegevoegd.

A. Een akte toevoegen

Voorwaarden

Een akte toevoegen gebeurt via een standaard formulier dat in Geneanet aanwezig is. In onderdeel 9 van deze serie vind je een handleiding hoe en waar je gegevens en akten van voorouders en andere personen kunt vinden. Om akten in Geneanet toe te voegen moeten deze aan een paar eisen voldoen:

Geboorte-, doop-, overlijdens- en begrafenisakten worden aan 1 persoon gekoppeld; ondertrouw-, huwelijks- en echtscheidingsakten worden automatisch aan 2 personen (beide partners) gekoppeld. Andere akten worden ook aan slechts 1 persoon gekoppeld, maar kunnen naderhand ook aan andere personen worden gekoppeld (bijv een doopakte van een tweeling, die eerst aan het ene kind en daarna aan het andere kind wordt gekoppeld). Een akte kan dus handmatig aan meerdere personen worden gekoppeld.

Een akte koppelen

Vanuit het persoonsfiche via menukeuze: "Bewerken - Verbinden met een gemeenschappelijk project - Een akte toevoegen " wordt het formulier geopend. Hierin vind je 4 hoofdvormen van akten met daarin sub-vormen. Dit zijn (zonder verdere uitleg van soort akte):

Parochieregisters
Wordt gebruikt voor akten tot ca. 1810; dit zijn voornamelijk kerkelijke registers en registers van de zgn. Schepenbanken. Hiermee zijn de volgende akten te plaatsen:
 • Doopakte

 • Akte van Kerkelijk huwelijk

 • Akte van teraardebestelling (begrafenisakte)

Akte van de Burgerlijke Stand
Wordt gebruikt voor akten vanaf ca. 1811, toen gemeenten de opdracht kregen deze gegevens te registreren. Hiermee zijn de volgende akten te plaatsen:
 • Geboorteakte

 • Huwelijksakte

 • Overlijdensakte

Notariële akten
Hierin worden akten opgenomen die door een notaris zijn opgemaakt. Veel hiervan zijn via WieWasWie te vinden. De volgende akten kunnen hiermee worden opgenomen:
 • Huwelijkscontract

 • Testament

 • Inventaris na overlijden

 • Andere notarisakte

Andere Archieven
Hiermee worden akten en documenten opgenomen, die niet in één van de andere categorieën kunnen worden opgenomen; dit zijn:
 • Geboorteaankondiging

 • Huwelijksaankondiging

 • Overlijdensberichten en bidprentjes

 • Militaire document

 • Gerechtelijk document

 • Volkstelling

 • Andere akte


Het is van belang om direct de juiste aktesoort te kiezen; dit kan naderhand niet meer gewijzigd worden. Is de aktesoort tóch fout, dan moet de akte verwijderd en opnieuw opgevoerd worden.
Bij het invullen kunnen afwijkende velden voorkomen, maar i.h.a. zijn het standaardvelden. ("XX" staat voor doop, overlijden, huwelijk etc., afhankelijk van de aktesoort)
Als de gegevens van de persoon op diens fiche juist en volledig zijn ingevuld, dan zijn een aantal velden al vóór-ingevuld. Deze velden zijn met een lichtgroene achtergrond aangegeven .


akte:XX
Bron/nummer van de akte: Hier de URL vermelden van het archief en de pagina waar de akte is gevonden (Http[s]://.....)
Opsteller van de akte: De naam van het archief of instantie (Bijv. RK Parochie of Ned Herv Kerk of Ambtenaar Burgerlijke Stand te ... of Schepenbank. Is dit niet bekend, of weet je het niet, vul dan "Onbekend" in.
XX datum: Datum van de gebeurtenis (dus niet de aktedatum). Als deze datum niet bekend is, kun je dat met een vinkje in het veld daaronder aangeven.
XX Plaats
Land: Selectieveld
Regio (Procincie) Selectieveld, afhankelijk van land.
Subregio: Selectieveld (voor Nederland niet van toepassing).
Gemeente:
  of:
Selectieveld afhankelijk van Regio
Indien deze niet in de keuzelijst voorkomt, de gemeente in het onderste van de 2 velden invullen.
Gehucht / Parochie Zelf gebruik ik deze hoogst zelden, alleen indien een betreffent gehucht tegenwoordig niet meer bestaat (opgenomen in andere gemeente)
De dopeling/bruidegom/overledene (Afhankelijk van soort akte)
Geslacht: Selectieveld
Naam: Achternaam (indien bekend) anders "N.N.".
Voorna(a)m(en): Volledige voornamen, inclusief evt. patroniem.
Notities:
betreffende deze akte: Hierin vermeld ik meestal de naam van het archief, of van het bestand waarin deze akte zich bevindt. Deze naam is in de archiefsites vrijwel altijd vermeld.
Mee te sturen afbeeldingsbestand:
Interne Verwijzing Hierin vermeld je de interne code of iets dergelijks, waarmee je de persoon in je eigen administratie kunt terugvinden. De meeste gebuikers die stamboomonderzoek doen gebruiken wel een code om personen van elkaar te onderscheiden.
Batch upload afbeeldingen Bestanden Kiezen: Via de knop daaronder selecteer je het bestand dat je wilt ulpoaden; in een te openen venster klik je na de selectie van het juiste bestand op "Openen". Je voert steeds 1 bestand per formulier in.


Sommige formulieren kunnen afhankelijk van het aktesoort andere velden gebruiken, maar in het algemeen spreekt dit voor zich.

Als je alle velden zo hebt ingevuld, dan kun je de rode knop bevestigen gebruiken om de akte te uploaden. Vervolgens krijg je nog één of twee velden ter identificatie van de juiste personen of partner. Geef hier elke keer Akkoord.
Een akte wordt plm. 5 minuten na het uploaden getoond op het fiche van de persoon (nadat je het scherm met F5 hebt 'ververst'.

Een portret toevoegen

Een portret toevoegen gaat - gelukkig - iets simpeler dan het toevoegen van een akte.
Een portret wordt afgebeeld linksboven op het persoonsfiche, naast de naam en verdere persoonsgegevens.
Via Bewerken - Een media bestand toevoegen - Een portret toevoegen wordt een formulier geopend, waarin je vanuit de Verkenner of bestandbeheerprogramma een foto kunt slepen, of via de toevoeging of klik om bestanden te selecteren de juiste foto kunt kiezen. Feitelijk is hiermee de plaatsing van de foto voltooid.

Om e.e.a. nog te "fine-tunen" kun je nadat de foto op het fiche zichtbaar is, op de foto klikken, waardoor je nadere informatie over de foto kunt plaatsen:

Een foto of document toevoegen

Dit gaat vrijwel hetzelfde als een portret toevoegen.
Een foto of document wordt afgebeeld onder op het persoonsfiche. Je kunt meerdere foto's en?of documenten gelijktijdig toevoegen.
Via Bewerken - Een media bestand toevoegen - Een foto / een document toevoegen wordt een formulier geopend, waarin je vanuit de Verkenner of bestandbeheerprogramma een foto kunt slepen, of via de toevoeging of klik om bestanden te selecteren de juiste foto('s) en/of document(en) kunt kiezen. Feitelijk is hiermee de plaatsing voltooid.

Om e.e.a. nog te "fine-tunen" kun je nadat de foto of document op het fiche zichtbaar is, op 1 ervan klikken, waardoor je nadere informatie over de foto kunt plaatsen (dit kun je daarna bij mogelijk andere geüploade bestanden ook zo doen):

Een illustratie in en via het veld Aantekeningen toevoegen:

Gebruik in het veld Aantekeningen

Deze mogelijkheid zul je het minst gebruiken. Geneanet heeft hiervoor een rudimentaire mogelijkheid, maar m.b.v. HTML Kit kun je dit zelf wat meer vormgeven. Zelf gebruik ik deze mogelijkheid eigenlijk maar in twee gevallen:

 1. Personen die in mijn database een vervoeging van de naam Zwaan hebben, voorzie ik van een illustratie van een blauw-witte Zwaan;

 2. Kinderen van personen genoemd onder a., die - wat helaas regelmatig voorkomt - levenloos en dus naamloos ter wereld zijn gekomen voorzie ik van een illustratie van een zwarte zwaan.

Toevoegen van een illustratie

Zwanenlogo

Ps. als je dit leest ziet het er ingewikkeld uit, maar dat valt mee en je hoeft het slechts één keer te doen!

Met behulp van de volgende punten kun je een gewenste illustratie in het veld Aantekeningen toevoegen:

 1. Activeer de fiche van de eerste persoon, waaraan je de illustratie wilt toevoegen;

 2. Activeer het wijzigingscherm en verplaats de cursor naar het veld Aantekeningen;

 3. Boven dit veld zie je een aantal iconen; het meest rechtse hiervan is 'Beeld'; klik hierop;

 4. Een (Frans) dialoogvenster (Insérer une image) wordt geopend. Hierin voer je de volgende handelingen uit:

  1. zoek bovenin tekst: Télécharger: klik daarnaast op "Bestand kiezen";

  2. Via het zoekscherm het betreffende bestand opzoeken [JPG/PNG/BMP] (in dit geval heb ik het bestand zwaanlogo.jpg gekozen; zie afbeelding rechts);

  3. Klik op openen; klik daarna op de knop Télécharger, waarmee het bestand wordt geüpload

  4. Alle andere mogelijke instellingen overslaan; deze voeg je via HTML Kit toe;

  5. Klik op Valider om het scherm te sluiten;

  6. Je komt terug in het Aantekeningenveld en ziet daar een vermelding, beginnend met <img staan;

  7. Wis deze hele melding en klik opnieuw op het icoon "Beeld";

  8. Het dialoogvenster (Insérer une image) wordt opnieuw geopend;

  9. In het centrale venster moet nu "ergens" de zojuist ingevoerde illustratie zichtbaar zijn;

  10. Selecteer deze illustratie, laat alles verder ongemoeid en klik op Valider;

  11. Je keert terug in het Aantekeningenveld van Geneanet, waar je de volgende regel ziet staan:
   Ps. in jouw geval zal er i.p.v. "genewebfile/d/i/dickduck" uiteraard "genewebfile/d/i/eigen accountnaam" verschijnen; de volledige regel luidt:
   <img src= "https://gw.geneanet.org//file/genewebfile/d/i/dickduck/zwaanlogo.jpg" alt="zwaanlogo.jpg" title="zwaanlogo.jpg" height="308" width="256" align="baseline"/>;

  12. Sla het record (Valideer in Geneanet) op en zie dat de illustratie hier wordt afgebeeld;


 5. Het ziet er misschien niet echt uit zoals je had verwacht, maar dat ga je in HTML Kit verder aanpassen:
  In HTML-Kit maak je van dit (nog) niet zo fraaie plaatje een beter uitziend geheel, dat je steeds opnieuw kunt gebruiken:

  1. Kopieer de in Geneanet gegenereerde regel in zijn geheel naar HTML Kit (in een blanco scherm 4.01)

  2. De tekstdelen alt="zwaanlogo.jpg" en title="zwaanlogo.jpg" kun je verwijderen; die voegen eigenlijk niets toe.

  3. De hoogte (height) en breedte (width) kunnen worden aangepast om een voor jou perfecte grootte van het totale plaatje te krijgen. Let er daarbij op, dat de verhouding tussen hoogte en breedte in stand blijft, omdat je anders een vervormd plaatje krijgt.
   Omdat het plaatje in de originele grootte soms wel erg fors is, kun je hoogte en breedte (in dit voorbeeld 308 en 256) terugbrengen tot een kwart; wijzig ze in 77 en 64; dan ziet het er al een stuk beter uit. Via de preview-functie van HTML-Kit kun je steeds zien wat het gevolg is van je aanpassingen.

  4. De positie (Align="") van het plaatje kan ook aangepast worden. Meest gebruikelijk is links náást de tekst. Verander dus de parameter "baseline" in "left".

  5. de totale HTML-code ziet er nu als volgt uit:
   <img src= "https://gw.geneanet.org//file/genewebfile/d/i/dickduck/zwaanlogo.jpg" height="77" width="64" align="left"/>;

  6. Kopieer deze tekst vanuit HTML Kit en plak deze in het aantekeningenveld van Geneanet en kijk of dit helemaal naar je zin is.

  7. Je kunt desnoods nog 1 of 2 keer naar HTML-Kit switchen totdat het geheel naar wens is (of evt. de getallen direct in Geneanet aanpassen).

 6. Tip: Kopieer deze HTML-code en plak deze in het overzicht met voorbeelden, zoals dat in Deel 7 (Voorbeelden HTML) van deze handleiding is uitgelegd. Je kunt het dan meerdere keren bij andere personen in Geneanet gebruiken.


Als alle opgemaakte tekst geheel naar verwachting is, kun je deze (vanuit tabblad Editor) kopiëren en in het betreffende Geneanet-veld plakken. Controleer wel of het resultaat in Geneanet overeenstemt met de Preview in HTML-Kit. Als dat zo is, hoef je het 'origineel' in HTML-Kit niet langer te bewaren.

Heb je op- of aanmerkingen, aanvullingen, correcties? Laat het me weten via een mailtje (klik >>) stuur mail Alle reacties worden beantwoord!

Zwemmende Zwaan

Laatst geactualiseerd: 21 februari 2021

Dickduck 2019