In 475 jaar van Swaen naar Zwaan

Voorzijde

Geschiedenis van een Rijnsburgse familie

In dit boek worden in 500 pagina's de nakomelingen beschreven van het echtpaar Jacob Swaen en Weijntgen Adriaensdr, dat in de tweede helft van de 16e eeuw in Rijnsburg leefde en van het echtpaar Henricus Cort en Josijntje (Walings) van Veen, dat in het begin van de 18e eeuw in Leiden woonde.

Korte beschrijving van de inhoud van het boek

In het boek is een uitgebreide index opgenomen met duizenden namen, waarmee het zoeken naar de afstammelingen wordt vergemakkelijkt.
De genealogie is beschreven met als uitgangspunt de auteur en zijn broers en zus als afstammelingen in de 14e generatie van Jacob Swaen / Weijntgen Adriaensdr en afstammelingen in de 9e generatie van Henricus Cort / Justine van Veen.

Hoe kan ik het boek bestellen?

U kunt het via de site van Amazon.de bestellen Klik hier (opent in nieuw tabblad); daar geldt de retailprijs die ± € 30,00 / 32,00 bedraagt, afhankelijk van de wisselkoers US $.

Kan ik het boek inzien?

U kunt het boek op 2 manieren inzien:

Aanvullingen en correcties

Het is onvermijdelijk dat er bij het opbouwen van een database met genealogische gegevens fouten ontstaan. Soms ben je aangewezen op informatie van derden, die niet gecontroleerd kan worden en door de steeds strengere privacywetten kunnen gegevens van de laatste 100 jaar niet altijd of zelfs helemaal niet meer worden nagekeken in de gemeentelijke, proviciale en landelijke archieven.
Na de totstandkoming van het boek zijn er aanvullingen en correcties ontstaan. Deze kunnen niet meer in het boek worden gepubliceerd.
Om hierin te voorzien wordt op een aparte pagina bijgehouden welke wijzigingen er m.b.t. de in het boek gepubliceerde gegevens zijn te melden. Deze 'Erratalijst' wordt regelmatig geupdatet en is te vinden via deze link Erratalijst (opent in nieuw tabblad).
Als u zelf naar aanleiding van de gegevens aanvullingen of correcties wilt doorgeven, dan kan dat naar het hierboven vermelde email-adres. Uw informatie wordt dan in de Erratalijst vermeld.

VRAGEN?

Als er verder nog vragen zijn, kunt u deze stellen via het hierboven vermelde emailadres.