4 generaties zwaan-kort-langmuur-schaap

Swaenpraet

Genealogische site van Dick Zwaan

Deze site bevat ruim 44.750 personen, waarvan ruim 6.250 personen met de namen (de/van de/van der) Swaan, Swaen of Zwaan. Via onderstaande menukeuzen zijn alle pagina's direct te bereiken.


Aantal Bezoekers:    Hit Web Stats
Vliegende Zwanen

Historie van de site "Swaenpraet"


In 2006 ben ik voorzichtig begonnen met genealogisch onderzoek. Behalve van mijn ouders, grootouders en (vanuit mijn jeugd) enkele (oud)tantes en -ooms wist ik vrijwel niets van mijn familie. Omdat velen van hen al een hoge leeftijd hadden bereikt of al waren overleden, was het "nu of nooit" om mijn familiegeschiedenis te achterhalen. Via interviews met mijn oudste familieleden kon ik gelukkig weer enkele generaties aan mijn voorgeslacht toevoegen. Uiteindelijk heeft veel informatie via Internet er toe geleid, dat mijn eigen familie in rechte lijn tot ca. 1550 in kaart is gebracht. Via 'aangetrouwden' is de lijst zelfs ergens rond het jaar 400 Anno Domini gestopt.

Na het uitzoeken van mijn eigen "Zwanennest" ben ik begonnen om ook andere families met mijn (of daar van afgeleide) familienaam in kaart te brengen. Het is een verslavende hobby. Ik heb zoveel mogelijk getracht om bij elke gevonden persoon meerdere bronnen (authentieke akten) te vinden.

Hoe verder je echter in de tijd terug gaat, hoe onnauwkeuriger de gegevens worden. Ik heb deze verzameling met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, maar kan nooit voor 100% instaan voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, omdat in veel gevallen de brondocumenten niet (meer) aanwezig zijn en je dan van onderzoek van derden afhankelijk bent.

Nadat ik zoveel informatie (ook via Internet) had verzameld, vond ik het tijd om ook anderen van mijn onderzoeken te laten profiteren en heb ik vanaf ca. 2009 mijn gegevens gepubliceerd. Via deze site, maar ook via 2 andere sites. Hiervoor verwijs ik naar mijn pagina "Wie ben ik?"

Deze site bevat uiteindelijk de door mij bijeengebrachte genealogische gegevens van een groot aantal personen en is gebaseerd op drie uitgangspunten van onderzoek:

 1. Personen die tot mijn persoonlijke verwanten behoren (zgn. 'bloedlijn) met daaraan verwante personen tot in de 2e generatie.
 2. Personen (behalve de onder punt 1 genoemden), die onderstaande familienamen dragen:
  • Swaan, de Swaan, van de Swaan, van der Swaan
  • Swaen, de Swaen, van de Swaen, van der Swaen
  • Zwaan, de Zwaan, van de Zwaan, van der Zwaan
  • Mogelijke andere synoniemen van deze namen.
 3. Personen die voorkomen in het Kwartierstatenboek van 15 Hillegomse Families.
  Auteurs: Tonny Nieuwenhuizen-Fransen, Thea Steenvoorden-Lagerweij & Cock Lemmers.
  Uitgegeven 2001 door "Stichting Vrienden van Oud Hillegom", werkgroep Genealogie.

November 1961 - Familie van moederszijde


Familie van 'moederskant'

November 1961 - Familie van vaderszijde


Familie van 'vaderskant'Via de contactpagina kunt u mij uw opmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw eventuele op- en aanmerkingen.

search engine by freefind advanced
Ontwerp: OneSwan 2015 OneSwan Laatst bijgewerkt: 1 september 2023