4 generaties zwaan-kort-langmuur-schaap

Swaenpraet

Genealogische site van Dick Zwaan

Deze site bevat ruim 44.750 personen, waarvan ruim 6.250 personen met de namen (de/van de/van der) Swaan, Swaen of Zwaan. Via onderstaande menukeuzen zijn alle pagina's direct te bereiken.


Aantal Bezoekers:    Hit Web Stats
Vliegende Zwanen

Swaenpraet Hoofdpagina


Welkom op mijn site Swaenpraet, waarop ik de resultaten van mijn genealogische verzamelingen publiceer.
Hier kun je de door mij tot nu toe bijeen gebrachte informatie op verschillende manieren inzien en doorzoeken.

Welkomstzwaan

Onder de menuknoppen vind je steeds als 1e keuze een uitleg over de hiernaast gehanteerde begrippen.

  1. Je hebt de mogelijkheid om het hele bestand in te zien (verzameling van een groot aantal al-dan-niet met elkaar verbonden families);
  2. Je kunt een aantal families apart doorzoeken via de zgn. parentelen (vanaf de bron naar diens nageslacht);
  3. Je kunt de een aantal families apart doorzoeken via de zgn. kwartierstaten (vanaf de bron naar diens voorgeslacht);
  4. Je kunt via de genoemde parentelen, kwartierstaten of het vanuit totaalbestand persoonskaarten opvragen van elk willekeurig lid van de betreffende verzameling: vanuit deze persoonskaart kun je weer doorklikken naar het voor- & nageslacht van de betreffende persoon;
  5. Kwartierstaten kunnen als een verzameling individuele persoonskaarten worden bekeken, maar ook als een tekstdocument (PDF) waarin alle leden van die stam vanaf de bron tot diens vroegst teruggevonden voorouder voorkomen.
  6. Van aantal families is inmiddels hun parenteel of kwartierstaat in boekvorm verschenen. Via menukeuze "Verschenen boeken" vind je hierover meer informatie. In de toekomst zullen hier meer boeken verschijnen.
Zwemmende Zwaan Kwartierstatenboek

Voor nadere informatie over de kwartierstatenboeken, klik hier.

Zwemmende zwanen

De gegevens op deze site zijn een afgeleide van mijn 'hoofd'site op Geneanet.org. Op die site vind je informatie die uitgebreider en actueler is dan de gegevens op de site Swaenpraet. Gemiddeld tweemaal per jaar ververs ik de gegevens vanuit mijn hoofdsite.

Naar Geneanet

Mijn actuele site wordt gehost op de site van Geneanet.Org (http://gw.geneanet.org/dickduck_w). Klik op de link hiernaast (Geneanet opent in een apart scherm).
De basisgegevens van Swaenpraet en Geneanet.Org zijn identiek, maar bij Swaenpraet zijn er meer mogelijkheden tot selectie, weergave etc.

Disclaimer

Ik ben in 2006 begonnen met mijn naspeuringen, dus al zo'n 15 jaar heb ik uit diverse bronnen gegevens verzameld. Ik heb hierbij de meest mogelijke zorgvuldigheid betracht (meerdere bronnen geraadpleegd), maar ik besef, dat het niet uit te sluiten is, dat er fouten in mijn bestanden voorkomen. Voor het verzamelen van mijn gegevens maak ik zoveel mogelijk gebruik van (digitale) overheidsarchieven, maar niet alles daarvan is al beschikbaar. Daarom maak ik regelmatig gebruik van informatie die door derden is verzameld. Waar dat van belang is heb ik de bron daarvan vermeld.
Als u aanvullingen, verbeteringen of andere opmerkingen heeft over de inhoud van mijn site, dan zou ik het op prijs stellen als u dit via het contactformulier met mij wilt delen.

Ik wens u, lezer, veel plezier toe op mijn site (en kom nog eens terug!).Via de contactpagina kunt u mij uw opmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw eventuele op- en aanmerkingen.

search engine by freefind advanced
Ontwerp: OneSwan 2015 OneSwan Laatst bijgewerkt: 1 september 2023