Kwartierstaten van 15 Hillegomse Families

Originele boek

Kwartierstatenboek 1.0

In 2001 verscheen het boek "Kwartierstatenboek van 15 Hillegomse Families", uitgegeven door de "Stichting Vrienden van Oud Hillegom, werkgroep Genealogie"; auteurs waren Tonny Nieuwenhuizen, Thea Steenvoorden en Cock Lemmers.

Informatie voor deze kwartierstaten is in de jaren 1995 tot 2001 verzameld. Toen was er nauwelijks sprake van digitaal toegankelijke archieven; informatie werd verzameld door regelmatig naar het Nationaal Archief in Den Haag af te reizen en door het raadplegen van de (papieren) Burgerlijke Stand Boeken van Hillegom en omliggende gemeenten. De zo verkregen informatie werd ter plaatse nauwkeurig overgeschreven en bij terugkomst in een bestand opgenomen. Ondanks deze beperkte mogelijkheden heeft de werkgroep dit bestand in de jaren 2000 en 2001 bewerkt voor de publicatie van een uiterst betrouwbaar boek "Kwartierstatenboek van 15 Hillegomse families".
Wellicht had de redactie een vooruitziende blik, gezien de rugtitel "Kwartierstatenboek I", aangevende, dat mogelijk meer delen zouden volgen. Aan die gedachte geef ik - na 22 jaar - gevolg, zij het dat dit geen nieuwe kwartierstaten, maar dezelfde 15, verder uitgewerkte, kwartierstaten zijn. Onderaan deze pagina Klik hier kunt u direct doorklikken naar al gepubliceerde delen van deze serie.

Genealogisch onderzoek ná 2001

Vanaf 2001 zijn vrijwel alle regionale en nationale archieven gedigitaliseerd en via het Internet beschikbaar. In 2015 ben ik begonnen met het opnieuw uitzoeken van enkele van de 15 kwartierstaten. In de jaren daarvoor had ik al delen van enkele families nader uitgewerkt, omdat zij raakvlakken hadden met mijn eigen stamboom. Tussendoor heb ik ook aan andere (genealogische) projecten gewerkt, maar in 2021 ben ik me intensiever bezig gaan houden met deze kwartierstaten. Doordat in een aantal hiervan regelmatig dezelfde personen opduiken, kunnen generaties gelukkig vaak naadloos van elkaar worden gekopieerd.

Kwartierstatenboek 2.0

Boekenruggen

De eerste drie delen zijn inmiddels gepubliceerd; voor de overige 12 delen verwacht ik, dat deze uiterlijk eind 2027, begin 2028 zullen verschijnen (maar dat is een ruwe schatting). Elk deel zal als apart boek worden uitgegeven; afhankelijk van het aantal voorouders zullen de delen ± 400 á 600 pagina's omvatten. Naast de onvermijdelijke 'droge' vermelding van namen, feiten, datums en plaatsen, wordt elk boek opgeluisterd met oude akten, wetenswaardigheden, historische feiten en andere afbeeldingen. Elk boek eindigt met een opgave van voorouders met adellijke titels (van baron tot keizer) en een uitgebreide namenindex.

Ogenschijnlijk 'losse' personen

De oorspronkelijke onderzoekers hebben ook talloze 'losse' voorouder-echtparen opgenomen. Hun gegevens zijn vaak gevonden via akten van hun kinderen, waarin de naam/namen van de ouders werden vermeld. Dit leidt dan tot een echtpaar van bijvoorbeeld. Jan Warmerdam en Onbekende Relatie van Jan Warmerdam. Ondanks deze summiere omschrijving heb ik uit respect voor de onderzoekers en hun naspeuringen álle namen uit het Kwartierstatenboek 1.0 overgenomen in mijn serie Kwartierstatenboeken 2.0.

15 Delen van de Kwartierstaten 2.0

De kwartierstaten (2.0) worden niet in volgorde van het Kwartierstatenboek uitgebracht; de volgorde van publicatie is afhankelijk van hun omvang in het bestaande Kwartierstatenboek en van deels al aanwezige generaties, die in eerder stadium in mijn database zijn opgenomen. ('blauwe' delen zijn reeds gepubliceerd).

Nr.

Naam Familie

Verwacht: *

Nr.

Naam Familie

Verwacht: *

Boeken gereed

1.

Berbee

1e halfjaar 2024 *

9.

van Maris

2e kwartaal 2026 *

Voorbeeld van een boek

Er is een bestand beschikbaar (25 pag's) met een voorbeeld van de inhoud, die is samengesteld uit de eerste 3 gepuibliceerde boeken. De paginanummering is in dit bestand irrelevant.
Ps. de voorbeelden zijn gemaakt n.a.v. scans, dus de kwaliteit van de 'echte' boeken is beter dan in dit voorbeeld.
Klik Boekvoorbeeld voor een (PDF)-bestand met het voorbeeld.

2.

van Dam

2e halfjaar 2024 *

10.

Mülstegen

september 2023

3.

van Kampen

1e kwartaal 2025 *

11.

Otte

4e kwartaal 2026 *

4.

Koppers

augustus 2023

12.

van der Reep

1e kwartaal 2024 *

5.

Langeveld

augustus 2023

13.

van Roode

1e kwartaal 2027 *

6.

van der Lans

2e kwartaal 2025 *

14.

Seijsener

oktober 2023

7.

Lemmers

4e kwartaal 2025 *

15.

Zeestraten

3e kwartaal 2027 *

8.

van Lierop

1e kwartaal 2026 *

 

* = Datum onder voorbehoud


Gepubliceerde boeken

 Onderstaande boeken zijn reeds gepubliceerd; de koppelingen openen een (aparte) informatiepagina met informatie over het betreffende boek

4. Kwartierstaat Koppers

5. Kwartierstaat Langeveld

10. Kwartierstaat Mülstegen

14. Kwartierstaat Seijsener

Terug naar bovenVia de contactpagina kunt u mij uw opmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw eventuele op- en aanmerkingen.

search engine by freefind advanced
Ontwerp: OneSwan 2015 OneSwan Laatst bijgewerkt: 1 september 2023