4 generaties zwaan-kort-langmuur-schaap

Swaenpraet

Genealogische site van Dick Zwaan

Deze site bevat ruim 44.750 personen, waarvan ruim 6.250 personen met de namen (de/van de/van der) Swaan, Swaen of Zwaan. Via onderstaande menukeuzen zijn alle pagina's direct te bereiken.


Aantal Bezoekers:    Hit Web Stats
Vliegende Zwanen

Uitleg Kwartierstaat

Definitie van een stamboom

Grafische Kwartierstaat

Volgens Wikipedia:In de genealogie is een kwartierstaat een opstelling van de kwartierdragers of probanden (degenen van wie men uitgaat) met alle directe voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal personen. Een kwartierstaat lijkt een beetje op een omgedraaid parenteel.

Momenteel zijn er vier kwartierstaten in mijn database aanwezig: uiteraard mijn eigen kwartierstaat en daarnaast een kwartet kwartierstaten, welke (met toestemming) zijn gebaseerd op het boek "Kwartierstatenboek van 15 Hillegomse Families". Auteurs: Tonny Nieuwenhuizen-Fransen, Thea Steenvoorden-Lagerweij & Cock Lemmers. Uitgegeven 2001 door "Stichting Vrienden van Oud Hillegom".
Uiteindelijk zullen alle 15 families uit dit Kwartierstatenboek op mijn site worden geplaatst.

Kwartierstatenboek(en) 2.0

In de jaren 2023 tot 2028 zullen alle afzonderlijke families van dit Kwartierstatenboek geheel opnieuw worden geactualiseerd. Daarna wordt elke familie als een apart boek gepubliceerd. Dit zal overigens wel enkele jaren onderzoek en verwerking vergen. De voortgang kan gevolgd worden via de menukeuze "Verschenen boeken" op deze site.

Raadplegen huidige kwartierstaten (1.0)

De hier aanwezige kwartierstaten zijn elk op twee manieren te raadplegen: via individuele persoonskaarten (zie menu Stamboomoverzichten) en via één tekstueel overzicht per familie (zie menu Kwartierstaten). Stamboomoverzichten zijn uitgevoerd als individueel fiche per persoon (met koppelingen naar partner, kinderen, ouders, broers en zusters); Kwartierstaten zijn uitgevoerd als bestand in Pdf-formaat. Onderstaande Stamboomoverzichten en Kwartierstaten zijn elk via hun eigen menuoverzicht beschikbaar:

 1. Dick Zwaan
 2. Vincentius Leonardus Simon Koppers
 3. Konstanze Mülstegen
 4. Johan van der Reep
 5. Theodorus Josephus Seijsener

Binnen de genealogie worden de verschillende generaties met vaste namen aangeduid. Volgens de officiële opgave van het Centraal Bureau voor Genealogie (systeem S. Kekule von Stradonitz)) worden onderstaande (eerste 20) generatienamen gebruikt, uitgaande van de kwartierdrager (de probandus):

Ondertrouwkaart grootouders-mz

De ondertrouwkaart van mijn grootouders van moederszijde

 1. Ouders
 2. Grootouders
 3. Overgrootouders
 4. Betovergrootouders
 5. Oudouders
 6. Oudgrootouders
 7. Oudovergrootouders
 8. Oudbetovergrootouders
 9. Stamouders
 10. Stamgrootouders
 1. Stamovergrootouders
 2. Stambetovergrootouders
 3. Stamoudouders
 4. Stamoudgrootouders
 5. Stamoudovergrootouders
 6. Stamoudbetovergrootouders
 7. Edelouders
 8. Edelgrootouders
 9. Edelovergrootouders
 10. Edelbetovergrootouders

Wil je zelf ook je eigen stamboom beginnen?

Als je zelf ook wilt beginnen met het uitzoeken van je stamboom, maar je niet weet waar en hoe je moet beginnen, dan kan ik je misschien op weg helpen. Ik heb namelijk een korte handleiding gemaakt die je daarin op weg kan helpen. Deze handleiding vind je onder menukeuze Infopagina's als Handl Genealogie. Daar vind je ook een lijst met plaatsnamen zoals ik deze in al mijn stambomen gebruik. Deze wordt o.a. in de handleiding genoemd. Wellicht kan je daarmee een start maken bij deze verslavende hobby.Via de contactpagina kunt u mij uw opmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw eventuele op- en aanmerkingen.

search engine by freefind advanced
Ontwerp: OneSwan 2015 OneSwan Laatst bijgewerkt: 1 september 2023